top of page

אימון רגשי-חברתי למורים

כשמצבי העמימות ואי הוודאות הופכים למשתנים קבועים במערכת, המורה נדרש לגבש סמכות פנימית, לפתח יכולת להכוונה עצמית, ולשנות את תפיסת התפקיד ממורה למאמנטור.ית, מאמן/מאמנת לצמיחה אישית. על מנת שמורים יוכלו לעשות את המעבר הזה ממורה למאמנטור.ית ולכייל מחדש את המצפן החינוכי שלהם, הם זקוקים לעבור דרך בעצמם.  הדרך שלך מתחיל.ה כאן. 

גלריה מה אנחנו מציעים (1)_edited.png
Asset-13-1.png
מצפן-שקוף.png

Impact 

Communication 

להיות משפיע ומשמעותי
יותר בחיים 

לשכלל מיומנויות
לניהול שיח אימוני חינוכי

מטרה.png
אבני-דרך-שקוף.png

Manage  

Emotion

להציב מטרות
ולצמוח לאורן 

יכולת לזהות רגשות
ולווסת אותם 

?ICMe מה זה 

פלטפורמה לאימון רגשי אימוני מבוססת תהליך חינוכי להעצמה וצמיחה אישית בעזרת ארגז כלים מעולם האימון, החניכה והמיינדפולנס בצד של המאמנטור. ית ובצד של התלמיד.ה מפת דרכים וערכת ניווט לצלוח את הדרך. המורה מתרגל וחווה את התהליך בעצמו בליווי ותמיכה אישית כך שמתאפשר לו בתהליך מקביל ללוות ולחנוך את תלמידיו באותו האופן.
logoEdStart.png
רקע שקוף.png
  • YouTube
  • Facebook

מאמנטורים בחינוך

לקבלת תכנים, שיתופים והדרכות

imageonline-co-whitebackgroundremoved.png
bottom of page