top of page

איזה מורה היית רוצה להיות?


המורה החדש של המאה 21

תפיסת התפקיד של המורה השתנתה. לצד הידע שאנחנו מעבירים עכשיו אנחנו גם מאמנים את התלמידים לרכישת מיומנויות. אבל רגע האם אנחנו מאומנים בעצמנו? למה אנחנו זקוקים עכשיו? מי מאמן אותנו?

Comentários


bottom of page