top of page

איך מפתחים מוח גמיש?

פרופ' קרול דוויק מחברת הספר "כוחה של נחישות" טוענת שיש שני סוגי אנשים: בעלי 'דפוס חשיבה מתפתח’ Growth Mindset שמאמינים שהודות ללמידה ומאמץ אפשר לשפר הישגים, ובעלי 'דפוס חשיבה מקובע' Fixed mindset שמאמינים שהיכולת ללמוד ולהצליח בתחום מסוים היא מולדת ואי אפשר לרכוש אותה.

לטענתה אנשים בעלי דפוס חשיבה מתפתח מגלים 4 התנהגויות:

1. השקעת מאמץ- האתגר נתפס כחלק מהותי מתהליך הלמידה וההתפתחות ולכן אדם בעל דפוס חשיבה מתפתח ישקיע את מלוא המאמצים מתוך הבנה שאלו ישפרו את הביצועים והיכולות שלו בסופו של דבר.

2. נכונות לאתגר- הקושי או האתגר נתפסים כהזדמנות לתהליך התקדמות והשתכללות.

3. נכונות לטעות וללמוד מהטעות- אנשים בעלי דפוס חשיבה מתפתח רואים בטעויות ואף בכישלונות כלי ללמידה ועושים בהן שימוש חיובי.

4. חיפוש משוב-ככלי לצמיחה והתפתחות.

דרך ארגז הכלים בwww.icme.co.il אנחנו מפתחים את דפוס החשיבה המתפתח של עצמנו כמאמנטורים ובכך מאפשרים לתלמידים שלנו לצמוח ולגדול.

Growth Mindset

Yorumlar


bottom of page