top of page

מטרה הינה קריאת כיוון לתחילתו של מסעזה הזמן להציב מטרות אישיות, חברתיות, משפחתיות ולימודיות ! זה הזמן להגיד כן למי שאני באמת רוצה להיות. זה הזמן להיות. הלמידה במרחב המקוון מחזירה את המורים ובמקביל את התלמידים למרחב האישי.

למרחב פרטי שבו הם מחליטים על עצמם כל מה שהם רוצים ו/או חפצים להיות. היכולת לבחור על מה לעבוד היום? אלו משימות? עם מי להיפגש? על מה לקחת אחריות? לא מובנת מאליה. יש לבנות תשתית רגשית והכרתית כדי להתנהל בצורה מודעת שמכירה בצרכים, רצונות ומשאלות הלב של התלמידים. הנה מאגר מטרות להשראה:


מצב חברתי

 • להגדיל את מעגל החברים שלי בשלושה חודשים הקרובים

 • לקבל כלים שיעזרו לקבל החלטות ולהימנע מלחץ חברתי

 • להיות חבר אמיתי וטוב

 • לשפר את תחושת השייכות לכיתה/שכבה/בית ספר

 • ליזום מפגשים חברתיים

קשר עם הורים/אחים

 • לדבר בכבוד להורים

 • להיות אח טוב יותר לאחים שלי

 • להפגין אחריות ולבצע את המשימות שמוטלות עליי

ספורט וכושר גופני

 • להתחיל לרוץ 5 ק"מ

 • לבנות תוכנית אימונים עם מאמן

 • להתמיד בפעילות גופנית 3 פעמים בשבוע

בית ספר והישגים לימודים

 • לשפר את רמת האנגלית מרמת 3 יח"ל לרמה 5 יח"ל

 • לשפר את רמת הכתיבה שלי בחיבור

ניהול זמן

 • לארגן סדר שבועי עם משימות ומטלות

 • לקום בזמן בבוקר

 • לקבל כלים בניהול עצמי וניהול זמן

פנאי ותחביבים

 • לחפש תחביב שאני אוהב לעשות

 • להגדיל את פעילויות הפנאי אחרי שעות בית ספר

 • לצאת לטיולי שטח

 • להתחיל לנגן על כלי נגינה

Comments


bottom of page