top of page

סליחה על השאלה


"שאלות הן קרני הלייזר של המודעות האנושית. הן מרכזות את המיקוד שלנו וקובעות מה נרגיש ונעשה" אלדוס האקסלי

בבואנו לנהל שיח אימוני עם מתבגרים יש להצטייד בשאלות מעוררות שיח, שאלות שגורמות לחניך/חניכה לחייך ולהתבונן פנימה בסקרנות ופליאה. השאלות האלו מייצרות שיח שוטף ומעלות את רמת הפתיחות והקירבה בין המאמנטור לחניך/חניכה. בשלב זה המאמנטור מעוניין לאסוף כמה שיותר מידע על החניך ולאפשר לו לספר ולדבר על עצמו. השיח הזה פותח חסמים, מקליל את האווירה ובד בבד מתחילה להיווצר תחושה נינוחה ובטוחה.

כיצד פועלות שאלות?

• שאלות משנות את מיקוד המחשבות באופן מיידי ולכן גם את ההרגשה שמתלווה אליה. בעצם בעזרת שאלות אני מסיתה את תשומת הלב של החניך/חניכה למקומות שונים מאלו שהוא נמצא בהם ביום יום.

• שאלות עוזרות לנו לייצר דפוסי חשיבה חדשים.

• שאלות מסייעות באיתור משאבים העומדים לרשותנו.

מצרפת 21 קלפי שאלות להיכרות בשלב ההכנה.

Comments


bottom of page