top of page

מהו שיח אימוני רגשי?


מהו שיח אימוני רגשי?


שיח אימוני רגשי מעודד בראש ובראשונה קשר. ביסוס של מערכת יחסים עם דמות משמעותית שרואה מעבר למה שנגלה כרגע במציאות. היא רואה את הכוחות והחוזקות של האדם ומעודדת אותו להתחבר עם החלקים האלו בעצמו בעזרת שיח מאיר עיניים, שיח שמחזק את האמונה של האדם בעצמו וביכולותיו לברוא מציאות אחרת. זהו שיח שמעודד המללה (דיבור על מה אני מרגישה וחווה עכשיו?), חקירה והתבוננות פנימה לביסוס עצמי בטוח ואותנטי.

אז מה אומרים בשיח הזה ואיך לומדים שפה כזו בטח אתם שואלים?

שלב 1-סמן מקום (בירור עמדות ותפיסות לגבי שיחות אישיות עם תלמידים)

• באלו מצבים הנך נוהג/ת לקיים שיחות אישיות עם תלמידים?

• מה מנחה אותך בניהול שיחה אישית עם תלמידים?

• מה מפחיד אותך בניהול שיחה אישית עם תלמידים?

• מהם הכלים שעומדים לרשותך בניהול שיחות אישיות עם תלמידים ולאלו עוד כלים אתה זקוק?

שלב 2-הצבת מטרה

לפני כל שיחה עם מתבגרים וגם עם מבוגרים חשוב לייצר בהירות לגבי הכוונה ומטרת השיחה.

שאלו את עצמכם לפני תחילת כל שיחה:

מה מטרת השיחה?

מה אני רוצה להשיג בשיחה?

וכך בהתאם לתשובות בחרו את סוג השיחה הנכון עבורכם באותה עת.

שלב 3-בחר את סוג השיחה שנכון כרגע לנהל:

• שיחת היכרות

• שיחת מה הולך?

• שיחת עידוד

• שיחת בדיקת סטאטוס

• שיחת איתגור

• שיחת משמעת

• שיחה סביב קונפליקט

• שיחת הערכה

• שיחה על נושא לימודי

• שיחה בעקבות אירוע

• שיחת חוויה

• שיחה אימונית

שלב 4: בדוק כיצד לנהל שיח מהסוג הזה. אלו שאלות לשאול? מה המרקם הדיאלוגי הנכון?

בהצלחה

Comments


bottom of page